Logotyp på utskrifter

Unga i mobilitet i region Sydsverige

Utlysning
2015/00079
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Sydsverige
Startdatum
2015-02-03
Slutdatum
2015-04-01
Utlyst belopp
30 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser 30miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne län och Blekinge län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.

 

Utlysningen "Unga i mobilitet" har tilldelats diarienummer 2015/00079 och omfattar högst 30 000 000 kronor. Medel som inte tas i anspråk vid beslut av projekt kommer att flyttas till utlysningen "Förankrade förstudier i Sydsverige", diarienummer 2015/00078.

 

Specifikt mål för utlysningen är att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Målgruppen är kvinnor och män i åldern 18-30.

 

Utlysningen pågår mellan 3 februari 2015 och 31 mars 2015. Projekten kan tidigast starta 1 september 2015.

Utlysningen

Unga i mobilitet 

Beviljade projekt i den här utlysningen