Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Unga i mobilitet i region Östra Mellansverige

Utlysning
2015/00141
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2015-03-02
Slutdatum
2015-04-16
Utlyst belopp
10 000 000 kr

Sammanfattning

Mål 2.1 Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Målgrupp: Kvinnor och män i åldern 18-30 år som är arbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden.Projekten kan tidigast starta 1 september och senast 1 november 2015. Maximal projekttid är tre år.

 

Utlysningen pågår mellan måndagen den 2 mars 2015 och torsdagen den 16 april 2015.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 10 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro samt Östergötlands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.

 

Projekt inom aktuell utlysning bygger på en EU-gemensam struktur där projekten följer ett program bestående av förberedelsefas, utlandspraktik samt uppföljningsfas. Deltagarna i projekten tillhör målgruppen unga i utanförskap och syftet är att skapa förutsättningar för deltagarna att få bryta med en negativ social kontext genom att få arbetspraktik i något annat EU- land. Efter praktikperioden ska projekten i samarbete med Arbetsförmedlingen snabbt tillvarata de nya erfarenheterna hos deltagaren och omsätta det till en väg in på arbetsmarknaden eller till studier.

Utlysningen

PO2 Unga i mobilitet 

Beviljade projekt i den här utlysningen