Logotyp på utskrifter

Underlätta ungas etablering i arbetslivet genom förbättrad Yrkesutbildning

Utlysning
2016/00684
Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2016-12-05
Slutdatum
2017-03-23
Utlyst belopp
80 000 000 kr

Sammanfattning

Nationellt projekt år 2017-2020.

- Svenska ESF-rådet avsätter 80 miljoner för denna utlysning.

- Projekt i denna utlysning ska medfinansieras med motsvarande 33 procent.

- Utlysningen ryms inom programområde 2, specifikt mål 2.2 som lyder: ”Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga (15-24 år) kvinnor och män.”

 

Parallellt med denna utlysning finns även medel att söka inom Programområde 1, specifikt Mål 1.2. Projekt i dessa två utlysningar kan arbeta för att förstärka varandra och öka möjligheter att nå förväntade resultat och effekter. Planerat projektinnehåll och metoder samt projektets tänkta målgrupp styr valet av vilken utlysning som medel söks emot.

 

Övergripande ska de bägge utlysningarna bidra till att långsiktigt stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv samt tillgodose den kompetensbrist som råder inom vissa yrkesområden. Samverkan mellan utbildning och arbetsliv är det bärande elementet för hela satsningen.

 

För denna utlysning specifikt gäller följande:

 

- Utlysningen vänder sig endast till projekt och projektägare som avser att ge nationell effekt för yrkesutbildningen. I ansökan ska det tydligt framgå på vilket sätt detta sker.

- Primär målgrupp för denna utlysning är unga (15-24 år) kvinnor och män i yrkesutbildning eller som kan vara på väg in i en yrkesutbildning. Huvudsaklig projektverksamhet skall ske genom målgruppsinriktade aktiviteter, men där även de målgruppsinriktade insatserna fokuserar på strukturella utmaningar.

 

Utlysningen öppnar den 5 december 2016 och stänger den 23 mars 2017. Projekt kan tidigast starta 22 maj 2017 och kan pågå som längst t o m 31 augusti 2020. Maximal projekttid är 36 månader. Svenska ESF-rådet kan dock besluta om förlängning.

 

Underlätta ungas etablering i arbetslivet genom förbättrad Yrkesutbildning. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.