Logotyp på utskrifter

Underlätta inträde på arbetsmarknaden i ÖMS

Utlysning
2017/00333
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2017-02-27
Slutdatum
2017-08-31
Utlyst belopp
81 000 000 kr

Sammanfattning

Ersätter utlysning 2017/00115.

 

Nu kan ni söka stöd inom programområde 2, Öka övergångarna till arbete, mål 2:3.
 
Projekten ska leda till att kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. De metoder som används och/eller utvecklas i projekten ska dokumenteras för extern spridning.
 
Svenska ESF-rådet avsätter 81 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas inom Östra Mellansverige (Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro, och Östergötlands län). Medfinansieringen ska vara 33 % (+-0,5 %).
 
Maximal projektlängd är 36 månader. Projekten kan starta tidigast den 1 januari 2018 och senast 1 april 2018. Projekten ska avslutas senast den 31 mars 2021 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om förlängning av projekt.
 
Utlysningen öppnar den 27 februari 2017 och stänger klockan 16.00 den 31 augusti 2017. 
 
Observera! Innan ni börjar skriva er ansökan, kontakta samordnare på ESF-rådet i Östra Mellansverige för att stämma av er projektidé. Under ansökningstiden kommer vi att arrangera workshop för sökande.

Utlysningen

Underlätta inträde på arbetsmarknaden i ÖMS. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Utlysningen är reviderad 2017-04-06 kl 14, med förtydligande av ”Beskrivning av deltagare” sid 4 samt ”Transnationellt arbete” sid 6.

Utlysningen är reviderad 2017-06-28. Läs mer här.

Utlysningen

Underlätta inträde på arbetsmarknaden i ÖMS. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Utlysningen är reviderad 2017-04-06 kl 14, med förtydligande av ”Beskrivning av deltagare” sid 4 samt ”Transnationellt arbete” sid 6.

Utlysningen är reviderad 2017-06-28. Läs mer här.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.