Logotyp på utskrifter

Underlätta etablering på arbetsmarknaden för nyanlända i ÖMS

Utlysning
2016/00301
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2016-05-18
Slutdatum
2016-08-31
Utlyst belopp
95 000 000 kr

Sammanfattning

PO2, 2:3 Underlätta etablering på arbetsmarknaden för nyanlända i Östra Mellansverige

 

Nu kan ni söka stöd inom programområde 2, Öka övergångarna till arbete.

 

Mål 2.3. Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 95 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland, Uppsala-, Västmanland-, Örebro-, och/eller Östergötlands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 %.


Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är att:


- Nyanlända kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden, till följd av att de har en sammansatt problematik, kommer i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

- Metoder som tillämpas och/eller utvecklas i projektet ska dokumenteras, för att säkerställa att kunskapen lever kvar och att extern spridning underlättas.

 

Samverkan med Arbetsförmedlingen är obligatorisk.

 

Maximal projektlängd i utlysningen är 36 månader. Projekten kan starta tidigast den 1 januari 2017 och senast 1 april 2017. Projekten ska avslutas senast den 31 mars 2020 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjlighet till förlängning av projekt.

 

Utlysningen öppnar den 18 maj 2016 och stänger kl 16.00 den 31 augusti 2016.

 

OBS! Innan ni börjar skriva er ansökan, kontakta samordnare på ESF-rådet i Östra Mellansverige och presentera projektidén. Genom att tillsammans med oss stämma av att er projektidé är i linje med utlysningen, ökar möjligheterna att ert projekt blir beviljat.

 

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen