Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Underlätta etablering på arbetsmarknaden för funktionsnedsatta kvinnor och män

Utlysning
2015/00899
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2015-11-02
Slutdatum
2015-12-11
Utlyst belopp
77 000 000 kr

Sammanfattning

Mål 2.3. Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.Svenska ESF-rådet avsätter 77 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro-, och/eller Östergötlands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 %.

 

Satsningar inom denna utlysning ska bidra till att ge målgruppen bättre förutsättningar för att närma sig arbetsmarknaden. Satsningen ska även bidra till en förbättrad samverkan mellan de aktörer som är involverade kring målgruppens utveckling och att metoder utvecklas, testas och etableras.

 

Maximal projektlängd i utlysningen är 36 månader. Projekten kan starta tidigast den 1 maj 2016 och senast den 1 augusti 2016. Projekten ska avslutas senast den 31 juli 2019 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjlighet till förlängning av projekt.

 

Utlysningen pågår mellan den 2 november 2015 och den 11 december 2015. Observera att utlysningen stänger kl 16.00.

 

Kontakta gärna ESF-rådet inför skrivandet av er ansökan!