Logotyp på utskrifter

Tilläggsutlysning för pågående regionala projekt inom Programområde 3

Utlysning
2017/00160
Programområde
3.1 Sysselsättningsinitiativet för unga
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2017-03-14
Slutdatum
2017-04-27
Utlyst belopp
60 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet har den 2017-03-14 beslutat att genomföra en tilläggsutlysning inom Programområde 3.

 

Utlysningen ryms inom programområde 3, specifikt mål 3.1.

 

Svenska ESF-rådet utlyser ca 60 miljoner för denna satsning. Projektets medfinansieringsgrad ska uppgå till 33 procent.

 

Utlysningen pågår 2017-03-14 – 2017-04-27. Projektperioden pågår som längst fram till 2018-06-30

 

Tilläggsbesluten kan avse ändrad/utökad budget, förlängning av projektperioden, utökad målgrupp eller en kombination av dessa åtgärder. Tilläggsutlysningen kan enbart sökas av pågående projekt inom Programområde 3 (Sysselsättningsinitiativet för unga).

 

Medlen inom denna utlysning får enbart användas för deltagare bosatta i någon av de tre regionerna Sydsverige, Norra Mellansverige samt Mellersta Norrland.

Utlysningen

Tilläggsutlysning för pågående regionala projekt inom Programområde 3. Pdf öppnas i nytt fönster.)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.