Logotyp på utskrifter

Sysselsättningsinitiativet för unga, utlysning 4 Sydsverige

Utlysning
2015/00987
Programområde
3.1 Sysselsättningsinitiativet för unga
Region
Sydsverige
Startdatum
2016-01-18
Slutdatum
2016-02-29
Utlyst belopp
20 500 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet för unga.

 

Utlysningen riktar sig till organisationer, föreningar, myndigheter och företag.

 

Målgruppen är unga (15-24 år) arbetslösa kvinnor och män.

 

Projekten ska stödja målgruppen att komma i arbete eller utbildning. Medlen ska stärka och höja kvaliteten i befintliga insatser, projekt och metoder som ökar anställningsbarheten hos de unga.

 

Svenska ESF-rådet vill uppmuntra till projektansökningar från regiondelar som inte täcks fullt ut av pågående projekt.

 

Svenska ESF-rådet utlyser högst 20,5 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne och Blekinge). Medfinansieringen ska vara 33 procent.

 

Utlysningen pågår mellan den 18 januari 2016 och den 29 februari 2016.

 

Projekten kan tidigast starta den 1 augusti 2016 och sluta senast den 31 december 2017.Sysselsättningsinitiativet för unga, nr 4 i Sydsverige

Bild i högerkolumn

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen