Logotyp på utskrifter

Sysselsättningsinitiativet för Unga i Norra Mellansverige 2016

Utlysning
2015/00424
Programområde
3.1 Sysselsättningsinitiativet för unga
Region
Norra Mellansverige
Startdatum
2015-06-01
Slutdatum
2015-08-31
Utlyst belopp
78 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet avsätter 78 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Norra Mellansverige (Dalarna-, Gävleborg och Värmlands län).Svenska ESF- rådet beslutar 2015-05-28 att genomföra utlysning vid namn "Sysselsättningsinitiativet för Unga i Norra Mellansverige" år 2015 inom programområde 3, specifikt mål 3.1. Utlysningen omfattar högst 78 000 000 kronor.

 

Utlysningen pågår 2015-06-01 – 2015-08-31. Projekt kan starta tidigast 1 januari 2016 och ska vara avslutade senast 31 december 2017.

 

Utlysningen omfattar Norra Mellansverige och är öppen för implementeringsprojekt som syftar till att öka sysselsättning och deltagande i utbildning hos unga (15-24 år).

Beviljade projekt i den här utlysningen