Logotyp på utskrifter

Sydverige - Samarbete, kompetensutveckling och social inkludering

Utlysning
2015/00538
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Startdatum
2015-07-15
Slutdatum
2015-09-15
Utlyst belopp
60 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser högst 60 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne län och Blekinge län). Medfinansieringen ska vara 25 procent.Utlysningen "Samarbete, kompetensutveckling och social inkludering" diarienummer 2015/00538 omfattar högst 60 000 000 kronor. 15 000 000 kronor i denna utlysning reserveras för utlysningen "Stärkta yrkesutbildningar", diarienummer 2015/00539. Medel som inte tas i anspråk för utlysningen "Stärkta yrkesutbildningar" kommer att användas för beslut i denna utlysning.

 

Specifikt mål 1:1 för utlysningen är att stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov.

 

Utlysningen riktar sig till små och medelstora företag, organisationer, myndigheter och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor.

 

Målgruppen är alla sysselsatta, såväl företagare som anställda, oavsett anställningsform och tidslängd, inom privat och offentlig sektor samt verksamma inom ideell sektor. Målgruppen i utlysningen omfattar även kvinnor och män som är prioriterade i socialfondens programområde 2.

 

Utlysningen pågår mellan 15 juli 2015 och 15 september 2015.

 

Projekten kan tidigast starta 1 februari 2016 och pågå i 36 månader.