Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

Den 10 december 2019 planerar Svenska ESF-rådet i Sydsverige att publicera två utlysningar - en i Programområde 1 och en i Programområde 2.

Utlysningarna sker med medel från återflöden, valutakursuppräkning och resultatreserv och kommer att vara öppna för ansökan från 10 december 2019 till 8 mars 2020. Planerad inritkning och omfång på utlysningar återkommer vi med under november 2019.

 

Planerade utlysningar kommer att samrådas med Strukturfondspartnerskapet 29 november och beslutas därefter.

 

Strukturfondpartnerskapet prioriterar bland godkända ansökningar i juni 2010 och planerad projektstart för beviljade projekt blir augusti 2020.

 

Planerad medfinansieringsgrad från projekten är 53% för båda utlysningarna.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Resultatbaserat arbetsätt

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.