Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Sydsverige - Utveckling av strukturer för förstärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv

Utlysning
2015/00540
Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Startdatum
2015-07-15
Slutdatum
2015-09-15
Utlyst belopp
15 000 000 kr

Sammanfattning

För projekt inom Programområde 1 – kompetensförsörjning och det särskilda målet 1.2 Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 15 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne län och Blekinge län). Medfinansieringen ska vara 53 procent. Utlysningen omfattar högst 15 000 000 kronor.

 

Projekten ska genom sin verksamhet bidra till det regionala målet att utveckla och tillämpa metoder och former för att stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv för att långsiktigt stärka produktivitetsutveckling.

 

Utlysningen riktar sig till branschorganisationer, utbildningsanordnare och myndigheter med ansvar för utveckling av strukturer.

 

Målgrupper är organisationer, företag, skolor och myndigheter.

 

Utlysningen pågår mellan den 15 juli och den 15 september 2015. Projekten kan tidigast starta den 1 februari 2016 och pågå 36 månader.