Logotyp på utskrifter

Studiestöd för nyanlända ungdomar i Norra Mellansverige

Utlysning
2016/00295
Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
Norra Mellansverige
Startdatum
2016-05-15
Slutdatum
2016-08-31
Utlyst belopp
22 000 000 kr

Sammanfattning

Utlysning PO 2.2. Pdf öppnas i nytt fönster.

 

Projekt inom denna utlysning ska stödja nyanlända ungdomar att klara måluppfyllelsen i grund- och gymnasieskolan i Norra Mellansverige.

 

Utlysningen riktar sig till offentliga och privata skolor som arbetar med målgruppen nyanlända ungdomar (15-24 år). 

 

Svenska ESF- rådet avsätter 22 miljoner kronor till projekt som i huvudsak ska bedrivas i Norra Mellansverige (Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län).

 

I denna utlysning ska beviljade projekt ha en medfinansiering på 25 procent. Medfinansieringen ska vara säkerställd innan ansökan skickas till Svenska ESF- rådet.  

 

Utlysningen pågår 2016-05-15 – 2016-08-31.

 

Projekt inom denna utlysning hör till programområde 2, specifikt mål 2.2.

 

Utlysningen omfattar Norra Mellansverige och är inriktad på att stödja nyanlända ungdomar att klara måluppfyllelsen i grund- och gymnasieskolan. Projekt förväntas skapa en struktur och ett ägarskap som gör att genomförda aktiviteter och resultat kan fortsätta skapa nytta efter projektets slut.

 

Långsiktig effekt av utlysningen är att nyanländas integration och möjlighet att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden har underlättats.

 

Målgrupp för denna utlysning är nyanlända ungdomar (15-24 år) som går i grundskola eller i gymnasieskola.

Bild i högerkolumn

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen