Logotyp på utskrifter

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar

Utlysning
2016/00332
Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Startdatum
2016-06-15
Slutdatum
2016-09-19
Utlyst belopp
12 000 000 kr

Sammanfattning

Stöd för projekt inom programområde 1, Kompetensförsörjning, mål 1.2, med inriktning mot ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 12 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). I denna utlysning krävs ingen medfinansiering.

 

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som bidrar till att studie- och yrkesvägledning blir hela skolans ansvar i region Västsverige. Förväntade effekter av projekten är att de ska bidra till minskade skolavhopp och att ungdomar fattar väl underbyggda yrkes- och utbildningsval. Projekten ska även bidra till att könsstereotypa yrkes- och utbildningsval utsätts för förändringstryck.

 

Transnationellt utbyte genom att komplettera projektet med insatser inom ramen för Erasmus+ är önskvärt.

 

Målgrupp: Myndigheter, utbildningsanordnare, företag och organisationer.

 

Utlysningen pågår mellan 15 juni 2016 och 19 september 2016. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 februari 2017 och senast 1 april 2017. Maximal projekttid är två år.

 

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar

 

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Därför rekommenderar vi alla i samband med ansökan att ta fram en förändringsteori som biläggs ansökan.

Mall förändringsteori (Pdf öppnas i nytt fönster) 

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Övriga stöd och handledningar


Att arbeta resultatbaserat

 

Mall förändringsteori 

 

Regional plan

Beviljade projekt i den här utlysningen