Logotyp på utskrifter

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar

Utlysning
2017/00098
Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Startdatum
2017-02-14
Slutdatum
2017-03-16
Utlyst belopp
5 400 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1, Kompetensförsörjning, mål 1.2, med inriktning mot ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande. 

 

Svenska ESF-rådet utlyser 5,4 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). I denna utlysning krävs ingen medfinansiering. 

 

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som bidrar till att studie- och yrkesvägledning blir hela skolans ansvar i region Västsverige. Förväntade effekter av projekten är att de ska bidra till minskade skolavhopp och att ungdomar fattar väl underbyggda yrkes- och utbildningsval. Projekten ska även bidra till att könsstereotypa yrkes- och utbildningsval utsätts för förändringstryck. 

 

Transnationellt utbyte genom att komplettera projektet med insatser inom ramen för Erasmus+ är önskvärt.  

 

Målgrupp: Myndigheter, utbildningsanordnare, företag och organisationer.  

 

Utlysningen pågår mellan 14 februari 2017 och 16 mars 2017. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 september 2017 och senast 1 november 2017. Maximal projekttid är två år. 

Utlysningen

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Ansök om stöd direkt i internettjänsten Projektrummet. Att ansöka om stöd.

Att arbeta resultatbaserat

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Att arbeta resultatbaserat Mall för förändringsteori

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard. Standard för jämställdhetsintegrering

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt. Handledning i projektekonomi 

ESF-support

ESF-support är en samlingsplats för våra externa stöd. De kan ge stöd i samband med ansökan. Till ESF-support