Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Strategisk satsning för effektivare omställningsprocesser i arbetslivet

Utlysning
2016/00344
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2016-06-21
Slutdatum
2016-09-29
Utlyst belopp
40 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF- rådet har den 17 juni 2016 beslutat att genomföra utlysningen "Strategisk satsning för effektivare omställningsprocesser i arbetslivet".Utlysningen ryms inom programområde 1, specifikt mål 1.1 som lyder: " Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilde arbetsplatsens behov".

 

Svenska ESF-rådet utlyser 40 miljoner för denna satsning. Projekt i denna satsning ska medfinansieras med motsvarande 53 procent.

 

Syftet med satsningen är att 1) vidareutveckla och pröva metoder och samverkansformer som möjliggör effektivare omställningsprocesser i arbetslivet samt 2) pröva hur goda resultat kan tillämpas och implementeras både i en nationell kontext och i berörda verksamheter.

 

Satsningen utgår från erfarenheter från de strategiska förstudier som genomförts genom ESF Nationellts utlysning 2015 på temat "Förberedande projekt för satsning på temat Kompetensutveckling med särskilt fokus på omställning och rörlighet". Satsningen prioriterar projekt som genomförs av den/de för omställningsarbete verkningsfulla projektägare på nationell nivå. Beviljade projekt i denna satsning ska komplettera och förstärka befintliga insatser för omställning och därmed möta behoven av arbetskraft på arbetsmarknaden som i sin tur ger effekt för Socialfondens målgrupper både på kort och på lång sikt.

 

Målgruppen är primärt anställda lågutbildade kvinnor och män, som är i eller riskerar att komma i arbetsrelaterad omställning.

 

Utlysningen öppnar den 21 juni 2016 och stänger kl. 16.00 den 29 september 2016. Projektet kan tidigast starta 1 dec 2016 och kan pågå som längst t o m 31 december 2019. Maximal projekttid är 36 månader. Möjlighet till förlängning finns av såväl projektlängd som projekttid.

 

Strategisk satsning för effektivare omställningsprocesser. Pdf öppnas i nytt fönster.)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen