Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Strategisk samverkan mot ohälsa

Utlysning
2016/00740
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Sydsverige
Startdatum
2016-12-16
Slutdatum
2017-03-01
Utlyst belopp
70 000 000 kr

Sammanfattning

På grund av tekniskt fel tidigare idag har vi förlängt öppethållandet av aktuella utlysningar till klockan 12.00 den 1:a mars 2017.

 

Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 2 – ökade övergångar till arbete.

 

Svenska ESF-rådet utlyser högst 70 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne och Blekinge). Medfinansieringen ska vara 33 procent.

 

Utlysningen riktar sig till organisationer, föreningar, myndigheter och företag inom privat, offentlig och ideell sektor.

 

Målgruppen är kvinnor och män som är arbetslösa och står särskilt långt från arbetsmarknaden på grund av sammansatt problematik och

- är unga eller

- är nyanlända invandrare eller

- är långtidsarbetslösa (mer än tolv månader)

- har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, eller

- är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång till arbetet.

 

 

Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är:

- Att deltagarna återinträder på arbetsmarknaden eller närmar sig arbetsmarknaden.

- På långsikt ska utlysningens projekt bidra till strukturella förändringar vilka förbättrar hur man arbetar med återgång till arbete och förebyggandet av sjukskrivningar i Region Sydsverige.

 

Utlysningen pågår mellan 16 december 2016 och 28 februari 2017.

 

Projekten kan tidigast starta 1 september 2017 och pågå i 36 månader.

Utlysningen

Strategisk samverkan mot ohälsa. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

 

Bilaga:

Förändringsteori (Pdf öppnas i nytt fönster.)

OBS! Fel i schablon enhetskostnad personal i projektrummet

Fel i schablon enhetskostnad personal i projektrummet, det är ett lägre belopp som är förvalt. Utgå ifrån värdet i budgetmall avseende 2017-01 Enhetskostnader Po2 och för således in medfinansiering enligt krav i utlysning, det blir då en högre medfinansieringsnivå  i er ansökan i projektrummet men det balanseras när enhetskostnad justeras upp till korrekt nivå för enligt enhetskostnad 2017- 01. Vi kontaktar projektansökare under beredning för korrigering av enhetskostnader i er ansökan. Gäller endast för Programområde 2 utlysning. Vid frågor kontakta samordnare eller ekonom i Region Sydsverige.

 

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.