Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Strategisk kompetensförsörjning för SME

Utlysning
2017/00260
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2017-05-15
Slutdatum
2017-08-31
Utlyst belopp
50 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1 kompetensförsörjning. Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1 kompetensförsörjning. Bidra till sysselsättning, tillväxt och hållbart arbetsliv genom kompetensutveckling för anställda”.

 

Svenska ESF-rådet avsätter ca 50 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas för nationell nivå under max 30 månader. Svenska ESF-rådet kan fatta särskilt beslut om förlängning. Projektet kräver 53% medfinansiering.

 

Utlysningen öppnar 2017-05-15 och stänger 2017-08-31 Kl.16.00

 

Utlysningen riktar sig till en nationell aktör, exempelvis branschorganisation, arbetsgivarorganisation eller medlemsorganisation, som kan ta ett ansvar för att genomföra ett projekt för strategisk kompetensförsörjning i små och medelstora företag med upp till 50 anställda.

 

Projektet syftar till att stärka företagens kunnande i strategisk kompetensförsörjning för att dessa företag i ett senare skede ska kunna rekrytera och kompetensutveckla kvinnor och män.

 

Utlysningen kan också syfta till att en effektivare samverkan mellan t.ex. myndigheter, näringsliv och utbildningssystem kommer till stånd för att långsiktigt trygga små- och medelstora företags kompetensförsörjning i framtiden.

 

Målet är att bidra till mer lönsamma och konkurrenskraftiga små- och medelstora företag. Utlysningen ska bidra till att kompetensutveckla kvinnor och män som ansvarar för att säkra företagens långsiktiga kompetensförsörjning.

 

Projekten kan starta tidigast 10 november 2017 och vara avslutade senast 31 december 2020.

 

Utlysningen

Strategisk kompetensförsörjning för SME. Pdf öppnas i nytt fönster.

Företagarna kompetensbarometern. (Pdf)

Bild i högerkolumn

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Att ansöka om stöd.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Beviljade projekt i den här utlysningen