Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

Huvudsaklig inriktning för Socialfonden 2018 i Stockholm

Det övergripande temat för Europeiska socialfonden 2018 i Stockholmsregionen är ”För ett hållbart arbetsliv”. Inriktningen genomsyras av Livslångt lärande samt Hälsa och arbetsmiljö och kopplar till de tre övergripande målen i den regionala handlingsplanen för Socialfonden 2014–2020: Att stärka matchning och långsiktig kompetensförsörjning på arbetsmarknaden, Att stärka individer med underutnyttjad potential på arbetsmarknaden samt Att stärka sammanhållningen i regionen.

 

Workshops med aktörer inför utlysningar 2018
Strukturfondspartnerskapet har beslutat att inta en mer proaktiv roll i genomförandet av strukturfonderna 2014-2020 enlighet med den s.k. Stockholmsmodellen (länk öppnas i nytt fönster). Under hösten 2017 genomförs workshops inför utlysningar som öppnar 5 december 2017.

Läs mer om tidplanen under informationsmöten.