Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Stockholm Ökade möjligheter till arbete i byggsektorn.

Utlysning
2016/00067
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Stockholm
Startdatum
2016-02-08
Slutdatum
2016-03-31
Utlyst belopp
30 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser medel för projekt inom programområde 2 – Ökade övergångar till arbete och mål 2:1 Personer som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden inom byggsektorn.

 

Svenska ESF-rådet avsätter högst 30 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Stockholm län. Stödet omfattar högst 47 % av projektbudgeten med krav på medfinansiering på minst 53 %.

 

I denna utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som syftar till att dels bidra till att ge individen bättre förutsättningar att närma sig ett arbete inom byggsektorn, dels bidra till en breddad rekryteringsbas för jobb inom byggsektorn. Målgrupp är personer som är arbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden. Prioritet ges till utrikes födda, särskilt nyanlända invandrare och/eller kvinnor. Utlysningen är öppen för projekt som syftar till att få företrädesvis utrikes födda anställda eller anställningsbara inom byggsektorn. Myndigheter, företag, offentliga, privata eller ideella organisationer i samverkan kan söka.

 

Utlysningen pågår 8 februari 2016 – 31 mars 2016.

 

Projektet kan starta tidigast 1 augusti 2016 och senast 1 september 2016. Avslut ska senast vara 1 september 2020 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjlighet till förlängning av projektet.

 

Denna utlysning är en del av en samlad utlysning med fokus på byggsektorn inom tre målområden:

- Målområde 1.1 Stärka ställningen på arbetsmarknaden för i huvudsak sysselsatta inom byggsektorn

- Målområde 1.2 Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande inom byggsektorn

- Målområde 2:1 Kvinnor o män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden inom byggsektorn.Utlysning programområde 2.1 

Bilaga Effektkedja bygg 2.1

Bild i högerkolumn

Regional information

Kontakt 

ESF-rådet i Stockholm
Lisa Bergström
08-457 33 27 

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen