Logotyp på utskrifter

Stockholm – Sammanhållen rehab/ASF/Utv av samordningsförbund

Utlysning
2015/00942
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Stockholm
Startdatum
2015-12-04
Slutdatum
2016-01-31
Utlyst belopp
100 000 000 kr

Sammanfattning

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet ett projekt som syftar att tillämpa och utveckla samordnade insatser från flera välfärdsaktörer för att möta individens förutsättningar och behov inom ramen för finansiell samordning. Projektet ska också innehålla insatser som syftar till att bredda arbetsmarknaden genom arbetsintegrerade sociala företag. Insatserna ska riktas till kvinnor och män som är arbetslösa eller står särskilt långt från arbetsmarknaden på grund av en sammansatt problematik.

 

Utlysningen riktar sig till samtliga samordningsförbund i Stockholms län. En organisation behöver anta rollen som projektägare och intermediär för att genomföra ett samlat projekt för både samordningsförbund och arbetsintegrerande sociala företag. Rollen som intermediär innebär att agera koordinator, det vill säga att hålla ihop satsningen och alla delprojekt. Det är intermediärens ansvar att se till att projektets alla delar strävar mot de målsättningar som beskrivs i utlysningen. Intermediären ansvarar också för att redovisa projektets alla kostnader, inklusive varje delprojekts kostnader. 

Viktiga datum

Sista ansökningsdatum

2016-01-31, kl 16.00

Beslutande SFP-möte

2016-03-16

Tidigaste datum för projektstart

2016-04-01