Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Stärkta yrkesutbildningar - Sydsverige

Utlysning
2015/00539
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Startdatum
2015-07-15
Slutdatum
2015-09-15
Utlyst belopp
15 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1 Kompetensförsörjning.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 15 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne län och Blekinge län). Medfinansieringen ska vara 25 procent.

 

Utlysningen "Stärka yrkesutbildningar" diarienummer 2015/00539 omfattar högst 15 000 000 kronor. Medel i denna utlysning som inte tas i anspråk överförs till utlysningen "Samarbete, kompetensutveckling och social inkludering", diarienummer 2015/00538.

 

Specifikt mål 1:1 för utlysningen är att stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov.

 

Utlysningen riktar sig till yrkesskolor/yrkesgymnasier/yrkeshögskolor, universitet, utbildningsanordnare av yrkesutbildningar och företag/organisationer som tar emot elever och studenter från yrkesutbildningarna.

 

Målgruppen är alla sysselsatta i dessa verksamheter.

 

 

 

Utlysningen pågår mellan 15 juli 2015 och 15 september 2015.

Projekten kan tidigast starta 1 februari 2016 och pågå i 36 månader.