Logotyp på utskrifter

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna

Utlysning
2015/00111
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Småland & Öarna
Startdatum
2015-02-09
Slutdatum
2015-03-23
Utlyst belopp
40 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet i Småland och Öarna (Jönköping-, Kronoberg-, Kalmar- och Gotlands län) utlyste 40 miljoner kronor i vår första utlysning. Utlysningen berörde programområde 2, specifikt mål 2.1, och fokus var ”Stärkt ställning på arbetsmarknaden”. Den vände sig till de med förstudier som beviljades medel i sista utlysningen under programperiod 2007-2013 inom programområde 2. Förstudierna syftade till att överbrygga programperioden 2007-2013 och programperioden 2014-2020 för ett snabbt och strategiskt igångsättande av den nya perioden.

 

Strukturfondspartnerskapet gjorde 1-2 juni 2015 en prioritering av dessa ansökningar. De projekt som prioriterades var:

  • Matchning Kronoberg, som ägs av Växjö kommun. 
  • Hela kedjan till arbete, som ägs av Arbetsförmedlingen.
  • Konjunkturpaketet, som ägs av Gislaveds kommun.