Logotyp på utskrifter

Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn

Utlysning
2017/00544
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Startdatum
2017-11-13
Slutdatum
2018-01-08
Utlyst belopp
50 000 000 kr

Sammanfattning

Stöd för projekt inom programområde 1, Kompetensförsörjning, mål 1.1, Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 50 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i region Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.

 

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensförsörjning för vård- och omsorgssektorn. Projekten ska involvera ett flertal deltagande aktörer och den huvudsakliga inriktningen på de kompetenshöjande insatserna för deltagande kvinnor och män ska vara inom digitalisering.

 

Förväntade effekter av projekten är att deltagande kvinnor och män genom projektens insatser stärker sin ställning på arbetsmarknaden.

 

Utlysningen riktar sig till kommuner, landsting, bransch- och medlemsorganisationer inom vård- och omsorgssektorn. En majoritet av de deltagande aktörerna ska vara kända vid ansökans inlämning.

 

Målgrupp: Alla sysselsatta inom vård- och omsorgssektorn oavsett anställningsform. Utlysningen öppnar även för möjligheten att omfatta kvinnor och män som är prioriterade i Socialfondens programområde 2.

 

Utlysningen pågår mellan 13 november 2017 och 8 januari 2018. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 maj 2018 och senast 1 augusti 2018. Maximal projekttid är två år.

Utlysningen

Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn. Pdf öppnas i nytt fönster.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Ansök om stöd direkt i internettjänsten Projektrummet. Att ansöka om stöd.

 

Att arbeta resultatbaserat

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Att arbeta resultatbaserat Mall för förändringsteori

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard. Standard för jämställdhetsintegrering

 

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt. Handledning i projektekonomi 

ESF-support

ESF-support är en samlingsplats för våra externa stöd. De kan ge stöd i samband med ansökan. Till ESF-support

 

Beviljade projekt i den här utlysningen