Logotyp på utskrifter

Stärka kompetensutveckling och öka omställningsförmågan för arbetsplatser och för individer

Utlysning
2017/00336
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Övre Norrland
Startdatum
2017-05-16
Slutdatum
2017-09-15
Utlyst belopp
27 000 000 kr

Sammanfattning

Europeiska socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktig ökad sysselsättning på lång sikt. Svenska ESF-rådet förvaltar fonden och lyser ut medel till projekt som ska bidra till att förändra arbetsmarknaden genom att främja kompetensutveckling och motverka utanförskap.
 
Projekten ska bedrivas inom programområde 1, specifikt mål 1.1 som inriktas på att stärka kompetensutveckling och öka omställningsförmågan för arbetsplatser och individer för sysselsatta kvinnor och män.
 
Målgruppen är alla sysselsatta, såväl företagare som anställda, oavsett anställningsform och tidslängd, inom privat och offentlig sektor, samt verksamma inom ideell sektor. Målgruppsdefinitionen är bred i syfte att möta behov av kompetensutveckling i alla typer av verksamheter. Givet programmets syfte att bidra till ökad tillväxt och sysselsättning, är kompetensutvecklingen i små och medelstora företag särskilt betydelsefull. 
 
Utlysningen omfattar cirka 27 miljoner kronor och öppnar 2017-05-15 och sista ansökningsdag är 2017-09-15 kl 16:00.

 

Projekt kan starta tidigast 2018-01-02 och senast 2018-03-01. Tänk på att ta hänsyn till semestermånaderna i projektplanen, samt att preliminärt påbörja anställningar och upphandlingar innan eventuellt bifallsbeslut.

 

Uppge start- och slutdatum för de olika faserna på ett tydligt i er ansökan. Den inledande fasen kan pågå mellan 4 och 6 månader och ägnas åt fördjupad planering, analys och förankring av projektet. Projektets genomförande ska vara resultatinriktat och utgår från den detaljerade planeringen och målbilden som utarbetats i projektets första fas. Avslutsfasen kan pågå mellan 1 och 3 månader och sker utan deltagare.

 

Projekten kan pågå max 24 månader och som längst t o m 2020-03-01 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om annat. Projektet ska i huvudsak bedrivas inom region Övre Norrland.
 
Medfinansiering 25%.

Utlysningen 

Stärka kompetensutveckling och öka omställningsförmågan för arbetsplatser och för individer (pdf öppnas i nytt fönster)  

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet. OBS! Utlysningen öppnas för ansökan i projektrummet den 16 juni 2017.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.