Logotyp på utskrifter

Stärka kompetensen för sysselsatta och arbetslösa i ÖMS

Utlysning
2017/00334
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2017-02-27
Slutdatum
2017-08-31
Utlyst belopp
95 000 000 kr

Sammanfattning

Ersätter utlysning 2017/00116.

 

Nu kan ni söka stöd inom programområde 1, Kompetensförsörjning mål 1:1. 
 
Utlysningen riktar sig främst till offentliga och privata organisationer med rekryteringsbehov.
 
Satsningar inom denna utlysning ska bidra till att stärka deltagande individers ställning på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling och bidra till att deltagande organisationers tillgång till arbetskraft med rätt kompetens underlättas. 
Satsningarna ska även bidra till en mindre diskriminerande arbetsmarknad utifrån ett likabehandlingsperspektiv. 
 
Svenska ESF-rådet avsätter 95 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas inom Östra Mellansverige (Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötlands län). Medfinansieringen ska uppgå till 25 % (+- 0,5 %). 
 
Maximal projektlängd är 24 månader. Projekten kan starta tidigast den 1 januari 2018 och senast den 1 april 2018. Projekten ska avslutas senast den 31 mars 2020 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om förlängning av projekt.
 
Utlysningen öppnar den 29 juni 2017 och stänger klockan 16.00 den 31 augusti 2017.
 
OBS! Innan ni börjar skriva er ansökan, kontakta samordnare på ESF-rådet i Östra Mellansverige för att stämma av er projektidé. Under ansökningstiden kommer vi att arrangera workshop för sökande.

Utlysningen

Stärka kompetensen för sysselsatta och arbetslösa i ÖMS (Pdf öppnas i nytt fönster.)

 

Förtydligande avseende utlysning 2017/00116 Stärka kompetensen för sysselsatta och arbetslösa i ÖMS: När det gäller deltagande företag ska huvuddelen av företagen vara kända vid ansökningstillfället. Då företagens deltagande utgör medfinansiering i er budget betyder det att ni måste säkerställa att företagens deltagande är förankrat redan under ansökningsprocessen.

 

Utlysningen är reviderad 2017-06-28. Läs mer här.

Stärka kompetensen för sysselsatta och arbetslösa i ÖMS (Pdf öppnas i nytt fönster.)

 

Förtydligande avseende utlysning 2017/00116 Stärka kompetensen för sysselsatta och arbetslösa i ÖMS: När det gäller deltagande företag ska huvuddelen av företagen vara kända vid ansökningstillfället. Då företagens deltagande utgör medfinansiering i er budget betyder det att ni måste säkerställa att företagens deltagande är förankrat redan under ansökningsprocessen.

 

Utlysningen är reviderad 2017-06-28. Läs mer här.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.