Logotyp på utskrifter

Snabbare övergång till arbete för nyanlända i Norra Mellansv

Utlysning
2016/00294
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Norra Mellansverige
Startdatum
2016-05-15
Slutdatum
2016-08-31
Utlyst belopp
22 000 000 kr

Sammanfattning

Utlysning PO 2.1. Pdf öppnas i nytt fönster

 

Projekt inom denna utlysning ska genomföra insatser för nyanlända kvinnor och män i arbetsför ålder för snabbare övergång till arbete i Norra Mellansverige.

 

Utlysningen riktar sig till organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor.  

 

Svenska ESF- rådet avsätter 22 miljoner kronor till projekt som i huvudsak ska bedrivas i Norra Mellansverige (Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län).

 

I denna utlysning ska beviljade projekt ha en medfinansiering på 53 procent. Medfinansieringen ska vara säkerställd innan ansökan skickas till Svenska ESF- rådet.  

 

Utlysningen pågår 2016-05-15 – 2016-08-31.

 

Projekt inom denna utlysning hör till programområde 2, specifikt mål 2.1

 

Utlysningen omfattar Norra Mellansverige och är inriktad på att underlätta och snabba på övergången till arbete för nyanlända som har utbildning eller yrkeskunskaper som efterfrågans på arbetsmarknaden. Projekt förväntas skapa en struktur och ett ägarskap som gör att genomförda aktiviteter och resultat kan fortsätta skapa nytta efter projektets slut. 

 

Långsiktig effekt av utlysningen är att nyanländas möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden snabbas på, samtidigt som matchningsproblematiken på arbetsmarknaden dämpas. Målgrupp för denna utlysning är nyanlända kvinnor och män i arbetsför ålder som har utbildning och/eller yrkeskunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden, men som ännu inte har lyckats etablera sig.

Bild i högerkolumn

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen