Logotyp på utskrifter

Småland och Öarna-Minskad ohälsa och sjukskrivning

Utlysning
2016/00306
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Småland & Öarna
Startdatum
2016-06-15
Slutdatum
2016-09-15
Utlyst belopp
50 000 000 kr

Sammanfattning

Programområde 2: Ohälsa, kopplat till hantering av sjukfrånvaro, psykisk ohälsa och preventiva åtgärder.

 

Utlysning PO2 Ohälsa (Pdf öppnas i nytt fönster.) 

Förändringsteorin Ohälsa (Pptx öppnas i  nytt fönster.)

  

Projekt inom denna utlysning ska arbeta med insatser som stärker sjukskrivna kvinnor och män som står utanför arbetsmarknaden, i samverkan med arbetsgivare.Utlysningen riktar sig till organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 50 miljoner kronor till projekt som ska i huvudsak bedrivas i Småland och Öarna (Jönköping-, Kronoberg-, Kalmar- och Gotlands län).

 

I denna utlysning ska beviljade projekt ha en medfinansiering på 53 procent. Medfinansieringen ska vara säkrad innan ansökan skickas in till Svenska ESF-rådet.

 

Projektet kan pågå som längst 36 månader med start den 1 februari 2017. Slutdatum för projektet är den 31 januari 2020.

 

Utlysningen ligger inom programområde 2, specifikt mål 2.1: Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Ansökningar ska skickas in via Projektrummet mellan den 15 juni 2016 och den 15 september 2016. Se rubriken Övrigt för bilagor som ska bifogas ansökan. Observera att projektrummet stänger kl. 16.00 den 15 september 2016.

Frågor?

Det finns för tillfället inga planerade informationsmöten. Regionkontor Småland och Öarna finns tillgängliga för att svara på frågor under hela perioden. Om du är intresserad av att diskutera en projektidé kontakta gärna en av våra samordnare. Vi deltar även på relevanta sammankomster av olika slag för att informera om Socialfonden. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakter.

 

Är du intresserad av framtida informationsutskick ifrån Småland och Öarna, kontakta en av regionens samordnare.

Att ansöka

Regional handlingsplan

Viktigt underlag för den kommande utlysningen är den regionala handlingsplanen och den Socioekonomiska analysen. Pdfer öppnas i nytt fönster.

Regionala handlingsplan

Socioekonomisk analys

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen