Logotyp på utskrifter

Småland och Öarna – Ungdomssatsningar

Utlysning
2016/00728
Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
Småland & Öarna
Startdatum
2016-12-12
Slutdatum
2017-03-13
Utlyst belopp
35 000 000 kr

Sammanfattning

Projekt inom denna utlysning ska arbeta med insatser som underlättar etablering i arbetslivet och/eller återgång till studier för ungdomar mellan 15 och 24 år. 

 

Utlysningen riktar sig till organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor.  

 

Svenska ESF-rådet avsätter 35 miljoner kronor till projekt som ska i huvudsak bedrivas i Småland och Öarna (Jönköping-, Kronoberg-, Kalmar- och Gotlands län).  

 

I denna utlysning ska beviljade projekt ha en medfinansiering på 25 procent. Medfinansieringen ska vara säkrad innan ansökan skickas in till Svenska ESF-rådet. 

 

Projektet kan pågå som längst 36 månader med start den 1 september 2017. Slutdatum för projektet är senast den 31 augusti 2020. 

 

Utlysningen ligger inom programområde 2, specifikt mål 2.2 Underlätta etablering i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga (15-24 år) kvinnor och män. 

 

Ansökningar ska skickas in via Projektrummet mellan den 12 december 2016 och den 13 mars 2017. Se rubriken Övrigt för bilagor som ska bifogas ansökan.  

 

Observera att Projektrummet stänger kl. 16.00 den 13 mars 2017. 

Utlysningen 

Småland och Öarna – Ungdomssatsningar. Pdf öppnas i nytt fönster.

 

Förändringsteori - Ungdomssatsningar. Pptx öppnas i nytt fönster.  

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.