Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Småland och Öarna – Minskat utanförskap genom samverkan

Utlysning
2017/00165
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Småland & Öarna
Startdatum
2017-03-15
Slutdatum
2017-06-15
Utlyst belopp
25 000 000 kr

Sammanfattning

Projekt inom denna utlysning ska arbeta med insatser som stärker kvinnor och män som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Insatserna ska kunna bidra till förändrade och förbättrade strukturer där täta kontakter med arbetsgivare leder till snabbare vägar in på arbetsmarknaden.
Utlysningen riktar sig till organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor. 
 
Svenska ESF-rådet avsätter 25 miljoner kronor till projekt som ska i huvudsak bedrivas i Småland och Öarna (Jönköping-, Kronoberg-, Kalmar- och Gotlands län). 
 
I denna utlysning ska beviljade projekt ha en medfinansiering på 33 procent.
 
Medfinansieringen ska vara säkrad innan ansökan skickas in till Svenska ESF-rådet.
 
Projektet kan pågå som längst 36 månader med start mellan den 15 november 2017 och 15 januari 2018. Slutdatum för projektet är senast den 15 december 2020, dock inte senare än 36 månader efter start.
 
Utlysningen ligger inom programområde 2, specifikt mål 2.1: Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
 
Ansökningar ska skickas in via Projektrummet mellan den 15 mars 2017 och den 15 juni 2017. Se rubriken Övrigt för bilagor som ska bifogas ansökan. 

Utlysningen

Småland och Öarna – Minskat utanförskap genom samverkan. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Bilaga: Förändringsteori. (Pptx öppnas i  nytt fönster.)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Beviljade projekt i den här utlysningen