Logotyp på utskrifter

Småland och Öarna – Minskad ohälsa i arbetslivet

Utlysning
2016/00562
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Småland & Öarna
Startdatum
2016-10-03
Slutdatum
2016-12-15
Utlyst belopp
24 000 000 kr

Sammanfattning

Projekt inom denna utlysning ska arbeta med insatser som stärker kvinnor och män som arbetar inom yrkesområden med risker för psykisk ohälsa och sjukskrivningar. Projekt inom utlysningen förväntas att på kort sikt resultera i att målgruppen står bättre rustad för ett friskt arbetsliv genom ökad kompetens och förstärkt förmåga att hantera psykisk ohälsa.

 

Utlysningen riktar sig till organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 24 miljoner kronor till projekt som ska i huvudsak bedrivas i Småland och Öarna (Jönköping-, Kronoberg-, Kalmar- och Gotlands län).

 

I denna utlysning ska beviljade projekt ha en medfinansiering på 53 procent.

 

Medfinansieringen ska vara säkrad innan ansökan skickas in till Svenska ESF-rådet.

 

Projektet kan pågå som längst 36 månader med start den 3 april 2017. Slutdatum för projektet är den 31 mars 2020.

 

Projekt inom denna utlysning hör till programområde 1, specifikt mål 1.1 Kompetensutveckling för anställda.

 

Ansökningar ska skickas in via Projektrummet mellan den 3 oktober 2016 och den 15 december 2016. Se rubriken "Övrigt" för bilagor som ska bifogas ansökan.

 

Observera att Projektrummet stänger kl. 16.00 den 15 december 2016. 

Utlysningen

Minskad ohälsa i arbetslivet. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Förändringsteorin Ohälsa (Pdf öppnas i  nytt fönster.)

Att ansöka

Regional handlingsplan

Viktigt underlag för den kommande utlysningen är den regionala handlingsplanen och den Socioekonomiska analysen. Pdfer öppnas i nytt fönster.

Regionala handlingsplan

Socioekonomisk analys

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.