Logotyp på utskrifter

Småland och Öarna – Matchning till kompetens

Utlysning
2017/00485
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Småland & Öarna
Startdatum
2017-10-02
Slutdatum
2017-12-20
Utlyst belopp
20 000 000 kr

Sammanfattning

 

Projekt inom denna utlysning ska arbeta med insatser som stärker anställda kvinnor och män med behov av kompetensutveckling för att möta efterfrågan på kompetens hos företag och organisationer.

 

Projekt inom utlysningen förväntas att på kort sikt resultera i att målgruppen matchas till kompetensutveckling och möter den ökande efterfrågan på kvalificerad kompetens på arbetsmarknaden.

 

På lång sikt ska utlysningens projekt bidra till strukturella förändringar på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna där anställda har en högre kompetensnivå, och tillgången till kvalificerad personal har ökat genom minskad diskriminering och könssegregering på arbetsmarknaden.

 

Utlysningen riktar sig i första hand till samverkansorganisationer som exempelvis bransch-, arbetsgivar- eller medlemsorganisationer och regionala eller kommunala verksamheter. Dessa organisationer ska ta på sig rollen som intermediär för att möjliggöra att genomföra kompetensutvecklingsprojekt för företag och organisationer med behov av kompetensutveckling.

 

Projekt inom denna utlysning hör till programområde 1, specifikt mål 1.1 Kompetensutveckling för anställda. Målgruppen är alla sysselsatta, såväl företagare som anställda, oavsett anställningsform och tidslängd. Integrerat arbete med målgrupp från programområde 2 är en möjlighet.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 20 miljoner kronor till projekt som ska i huvudsak bedrivas i Småland och Öarna (Jönköping-, Kronoberg-, Kalmar- och Gotlands län).

 

I denna utlysning krävs ingen medfinansiering ifrån sökande. Projekt behöver fortfarande budgetera för administrativ kapacitet för att möta kraven på rapportering av aktiviteter och verksamhet.

 

Projekten kan pågå som längst i 36 månader med start mellan den 2 april 2018 och 1 maj 2018. Projekten avslutas senast den 30 april 2021, men inte senare än 36 månader efter start. Svenska ESF-rådet kan besluta om förlängning av projekttiden och projektfaser vid behov.

 

Ansökningar ska skickas in via Projektrummet mellan den 2 oktober 2017 och den 20 december 2017. Se rubriken "Övrigt" för bilagor som ska bifogas ansökan.

 

Observera att Projektrummet stänger kl. 16.00 den 20 december 2017.

Utlysningen

 

Småland och Öarna – Matchning till kompetens. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Bilaga: Förändringsteori. (Pptx öppnas i nytt fönster.)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Beviljade projekt i den här utlysningen