Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Småland och Öarna – Breddad rekrytering för arbete

Utlysning
2017/00484
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Småland & Öarna
Startdatum
2017-10-02
Slutdatum
2017-12-20
Utlyst belopp
30 000 000 kr

Sammanfattning

 

Projekt inom denna utlysning ska arbeta med insatser som stärker kvinnor och män som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Särskilt prioriterade är grupper som har större utmaningar att etablera sig på arbetsmarknaden som utrikesfödda, personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och långtidsarbetslösa.

 

Projekt inom denna utlysning ska på kort sikt resultera i att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete eller i studier. Arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens tillgodoses och tas tillvara på genom en bättre matchning mellan individens förutsättningar, arbete och utbildning.

 

På lång sikt ska utlysningens projekt skapa hållbara system för att möjliggöra en breddad rekryteringsbas för kompetensförsörjning och ett hållbart arbetsliv samt bryta mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande strukturer på arbetsplatser.

 

Utlysningen ligger inom programområde 2, specifikt mål 2.1: Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Utlysningen riktar sig till organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 30 miljoner kronor till projekt som ska i huvudsak bedrivas i Småland och Öarna (Jönköping-, Kronoberg-, Kalmar- och Gotlands län).

 

I denna utlysning ska beviljade projekt ha en medfinansiering på 53 procent. Medfinansieringen ska vara säkrad innan ansökan skickas in till Svenska ESF-rådet.

 

Projekten kan pågå som längst i 36 månader med start mellan den 2 april 2018 och 1 maj 2018. Projekten avslutas senast den 30 april 2021, men inte senare än 36 månader efter start. Svenska ESF-rådet kan besluta om förlängning av projekttiden och projektfaser vid behov.

 

Ansökningar ska skickas in via Projektrummet mellan den 2 oktober 2017 och den 20 december 2017. Se rubriken Övrigt för bilagor som ska bifogas ansökan.

 

Observera att Projektrummet stänger kl. 16.00 den 20 december 2017.

Utlysningen

Småland och Öarna – Breddad rekrytering för arbete (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Bilaga: Förändringsteori. (Pptx öppnas i  nytt fönster.)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.