Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Småland och Öarna - Ökade möjligheter till arbete för utrikesfödda

Utlysning
2015/00406
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Småland & Öarna
Startdatum
2015-07-13
Slutdatum
2015-09-14
Utlyst belopp
43 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyste 43 miljoner kronor till projekt som  huvudsak ska bedrivas i Småland och Öarna (Jönköping-, Kronoberg-, Kalmar- och Gotlands län) inom programområde 2, specifikt mål 2.3 Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Utlysningens syfte är att öka och stärka kompetens och självkänsla för målgrupperna med det huvudsakliga syftet att bli inkluderad på arbetsmarknaden.

 

Utlysningen riktar sig till organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor.

  

Målgrupperna i denna utlysning är nyanlända och utrikesfödda långtidsarbetslösa kvinnor och män. Insatser inom området omfattar även kvinnor och män som är prioriterade i programområde 1.

 

I denna utlysning ska beviljade projekt ha en medfinansiering på 
33 %. Projekten kan pågå som längst 36 månader, analys och planeringsfas med högst 6 månader, genomförandefas med högst 27 månader och avslutsfasen med högst 3 månader.Projekten kan påbörjas tidigast den 1 februari 2016 och senast den 1 mars 2016. Slutdatum för projekten är den 31 januari 2019. Svenska ESF-rådet kan besluta om förlängning av projekttiden vid behov.