Logotyp på utskrifter

Småland och Öarna - Förstudier arbetsmodeller för livslångt lärande

Utlysning
2015/00408
Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Småland & Öarna
Startdatum
2015-07-13
Slutdatum
2015-09-15
Utlyst belopp
8 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet avsatte 8 miljoner kronor till projekt som i huvudsak ska bedrivas i Småland och Öarna (Jönköping-, Kronoberg-, Kalmar- och Gotlands län) inom programområde 1, specifikt mål 1.2 Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande.

 

Projektens huvudsyfte är att kartlägga och ta fram tydliga, systematiska och välförankrade arbetsmodeller för att stärka individens möjligheter till livslångt lärande.

 

Ingen medfinansiering krävs i denna utlysning. Beviljade projekt finansieras av Svenska ESF-rådet och Europeiska Socialfonden.

 

Projekten kan pågå som längst 12 månader med start tidigast den

1 februari 2016 och senast den 1 mars 2016. Slutdatum för projekten är den 31 januari 2017. Svenska ESF-rådet kan besluta om förlängning av projekttiden vid behov.

 

Utlysningen riktar sig till organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor i samverkan.