Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Småland & Öarna - Kompetenshöjning för bättre integration

Utlysning
2015/00977
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Småland & Öarna
Startdatum
2016-01-11
Slutdatum
2016-02-29
Utlyst belopp
36 000 000 kr

Sammanfattning

Kompetenshöjning för bättre integration - Projekten planeras stärka individerna i sin roll att hjälpa nyanlända för bättre integration.

 

Projekt inom denna utlysning ska genomföra kompetenshöjande åtgärder för personal och skapa nätverk för erfarenhetsutbyten för framgångsrikt integrationsarbete.

 

Utlysningen riktar sig till organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 36 miljoner kronor till projekt som ska i huvudsak bedrivas i Småland och Öarna (Jönköping-, Kronoberg-, Kalmar- och Gotlands län).

 

I denna utlysning ska beviljade projekt ha en medfinansiering på 53 procent. Medfinansieringen ska vara säkrad innan ansökan skickas in till Svenska ESF-rådet.

 

Projekt kan pågå som längst 36 månader med start den 1 september 2016. Slutdatum för projektet är den 30 augusti 2019.

 

Projekt inom denna utlysning hör till programområde 1, specifikt mål 1.1 Kompetensutveckling för anställda.

 

Ansökningar ska skickas in via Projektrummet mellan den 11 januari 2016 och den 29 februari 2016. Observera att projektrummet stänger kl. 16.00 den 29 februari 2016.

 

Kompetenshöjning för bättre integration

Bild i högerkolumn

Regional information

Viktigt underlag för utlysningen är den regionala handlingsplanen och den Socioekonomiska analysen. Du hittar dem här. Pdfer öppnas i nytt fönster.

Regionala handlingsplan

Socioekonomisk analys

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.