Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Samverkan och kompetens för inkludering

Utlysning
2016/00322
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Sydsverige
Startdatum
2016-06-16
Slutdatum
2016-09-06
Utlyst belopp
70 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser högst 70 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne och Blekinge). Medfinansieringen ska vara 33 procent.Utlysningen riktar sig till organisationer, föreningar, myndigheter och företag.

 

Målgruppen är kvinnor och män som är arbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden och

- är unga 16-24 år eller

- är nyanlända invandrare eller

- är långtidsarbetslösa (mer än tolv månader) eller

- har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, eller

- är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete.

 

Målgruppen omfattar även kvinnor och män verksamma inom den privata, offentliga och den idéburna sektorn.

 

Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är:

- att deltagarna kommer i arbete, eget företagnade eller utbildning,

- positiva attityder och stärkt kompetens hos arbetsgivare för att ta emot praktikanter och nya medarbetare och

- regional spridning av metoder och resultat.

 

Utlysningen pågår mellan 16 juni 2016 och 6 september 2016. Projekten kan tidigast starta 1 februari 2017 och pågå i 36 månader. 

 

Samverkan och kompetens för inkludering. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen