Logotyp på utskrifter

Samverkan för arbetsgivarkontakter - Västsverige

Utlysning
2015/00070
Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Startdatum
2015-02-02
Slutdatum
2015-04-01
Utlyst belopp
9 000 000 kr

Sammanfattning

För projekt inom programområde 1 – Kompetensförsörjning, med inriktning mot ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande.Svenska ESF-rådet utlyser nio miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). I denna utlysning krävs ingen medfinansiering.

 

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som genom strukturerad samverkan mellan myndigheter, utbildningssamordnare och arbetsgivare leder till förbättrade arbetsgivarkontakter. Effekten av projekten ska vara att skapa strukturer som underlättar för kvinnor och män som står utanför arbetsmarknaden lättare ska kunna komma i arbete. Samverkan med Arbetsförmedlingen är obligatorisk.

 

Målgrupp: Myndigheter, utbildningsanordnare och andra arbetsgivare inom privat och offentlig sektor.Utlysningen pågår mellan 2 februari 2015 och 30 mars 2015.

 

Projekten kan tidigast starta 1 september och senast 1 november 2015. Maximal projekttid är tre år.

 

Tillägg till utlysningen med diarienummer 2015/00070: Ansökningstiden för utlysningen förlängs tom 2015-04-01 kl 16.00

Beviljade projekt i den här utlysningen