Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Samordnad struktur för att möta Stockholmsregionens kompetensförsörjningsbehov

Utlysning
2017/00335
Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Stockholm
Startdatum
2017-06-28
Slutdatum
2017-09-15
Utlyst belopp
12 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1. 
 
Utlysningen omfattar Stockholmsregionen och är öppen för projekt inom Programområde 1 och mål 1.2: Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande. 
 
I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet ett projekt som syftar till att skapa en samordnad struktur för att möta Stockholmsregionens kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt. Projektägarskapet inom denna utlysning riktar sig till regionalt utvecklingsansvarig aktör i Stockholms län, som i samverkan med övriga berörda huvudmän inom länet ska organisera projektet. 
 
Svenska ESF-rådet avsätter 12 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Stockholmsregionen. Ingen medfinansiering krävs.
 
Utlysningen pågår mellan den 28 juni 2017 och kl. 16:00 den 15 september 2017.
 
Projektet kan starta tidigast den 1 januari 2018 och senast den 1 februari 2018. 
 
Maximal projekttid är fram till den 31 januari 2020. Svenska ESF-rådet kan fatta särskilt beslut om möjligheter för förlängning av projekt.

Utlysningen

Samordnad struktur för att möta Stockholmsregionens kompetensförsörjningsbehov. (Pdf öppas i nytt fönster.)

Bilaga: Effektkedja. (Pdf öppas i nytt fönster.)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Beviljade projekt i den här utlysningen