Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Riv hinder för delaktighet

Utlysning
2017/00343
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Sydsverige
Startdatum
2017-09-14
Slutdatum
2017-11-13
Utlyst belopp
80 000 000 kr

Sammanfattning

Stöd för projekt inom programområde 2 Öka övergångarna till arbete.

 

Svenska ESF-rådet utlyser högst 80 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne län och Blekinge län). Medfinansieringen ska vara 33 procent.

 

Utlysningen riktar sig till organisationer inom privat, offentlig och idéburen sektor.

 

Målgrupperna och deltagarna i projekten är kvinnor och män (16–64 år) som är arbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden och

- har funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga, eller

- är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång till arbete, eller

- upplever ohälsa som hinder att komma in på, eller närmare, arbetsmarknaden eller studier, eller

- är unga med aktivitetsersättning

 

Insatser i projekten kan också omfatta verksamma personer inom den privata, offentliga och idéburna sektorn som i sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka övergången till arbete för målgrupperna ovan.

 

Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är

- att projekten bidragit till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden eller i studier,

- att nya eller beprövade metoder och/eller samarbetsformer mellan berörda aktörer och sektorer prövats och utvecklats.

 

Utlysningen pågår mellan 14 september 2017 och 13 november 2017.

 

Projekten kan tidigast starta 1 april 2018. Projekttiden kan vara upp till 36 månader.

Utlysningen

Riv hinder för delaktighet (Pdf öppnas i nytt fönster.)

 

Bilaga:

Förändringsteori (Ppt öppnas i nytt fönster.)

Förslag på läsning

Standard för integrering av tillgänglighet.

Se standarden här.Utlysningen

Riv hinder för delaktighet (Pdf öppnas i nytt fönster.)

 

Bilaga:

Förändringsteori (Ppt öppnas i nytt fönster.)

 

Här kan du läsa om socialfondsprogrammets utveckling hittills för några av målgrupperna som omfattas av utlysningen Riv hinder för delaktighet:

Till Socialfondsrapport juli 2017.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Integrering av tillgänglighet

Se standarden här.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Beviljade projekt i den här utlysningen