Logotyp på utskrifter

Regionalt yrkesvux

Utlysning
2016/00183
Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2016-03-10
Slutdatum
2016-04-28
Utlyst belopp
5 000 000 kr

Sammanfattning

Nationellt projekt år 2016-2018

Svenska ESF- rådet har den 2016-03-17 beslutat att genomföra utlysningen ”Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux”. Samtliga medel, 5 miljoner kronor, kommer ett avsättas för ett (1) projekt. Ingen medfinansiering krävs i denna utlysning.

 

Utlysningen ryms inom programområde 1, specifikt mål 1.2 som lyder: ”Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande”.

 

Syftet med satsningen är att 1) utveckla och pröva metoder och samverkansformer för utformningen av ett regionalt yrkesvux, 2) få utvecklingsarbetet utvärderat samt 3) pröva hur goda resultat kan tillämpas och implementeras i ordinarie verksamhet samt få spridning.

 

Satsningen ska utgå från Utbildningsdepartementets uppdrag att utreda och föreslå utformningen av ett regionalt yrkesvux (U2016:A). Satsningen prioriterar därför projekt som genomförs av den/de för utredningen relevanta projektägare. Obligatoriskt för satsningen är projekt som genomförs på flera nivåer, lokalt, regionalt och nationellt samt genom lokal och regional samverkan där flera kommuner samverkar. Samverkan med berörd nationell myndighet är också obligatoriskt. Projektet ska komplettera och förstärka den ordinarie utbildningspolitiken, men kan på sikt även förväntas förstärka arbetsmarknadspolitiken och därmed möta behoven av arbetskraft på arbetsmarknaden som i sin tur ger effekt bl.a. för lågutbildade kvinnor och män både på kort och på lång sikt.

 

Målgruppen är nationella, regionala och lokala organisationer (t.ex. nationella myndigheter, regioner/regionförbund, kommuner och branschorganisationer) som är direkt berörda av utformningen av ett regionalt yrkesvux. Insatser riktas i huvudsak till personal som i sin yrkesroll arbetar med yrkesvux.

 

OBS! Nya datum för när utlysningen stänger och när projekten kan starta.

Utlysningen pågår 2016-03-17 – 2016-04-28. Projektet kan tidigast starta 16 maj 2016 och kan pågå som längst t o m 30 juni 2018. Maximal projekttid är 24 månader.

 

Nationellt projekt år 2016-2018. Pdf öppnas i nytt fönster.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen