Logotyp på utskrifter

Projekt som utgår från förstudier 2014 - Västsverige

Utlysning
2015/00071
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Startdatum
2015-02-02
Slutdatum
2015-04-01
Utlyst belopp
87 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser 87 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.

 

I maj 2013 utlyste Svenska ESF-rådet i Västsverige (dnr 2013-5050001) medel i syfte att genom ett antal förstudieprojekt skapa väl underbyggda projektansökningar inför programperioden 2014-2020. Utlysningen prioriterade unga, personer med utländsk bakgrund och personer med funktionsnedsättningar. I syfte att följa upp denna utlysning avsätter nu Svenska ESF-rådet medel för projekt som antingen bedrivit eller varit en aktiv del av förstudier i ovan nämnd utlysning.

 

Målgrupp: Kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden.Utlysningen pågår mellan 2 februari 2015 och 30 mars 2015.

 

Projekten kan tidigast starta 1 september och senast 1 november 2015. Maximal projekttid är tre år.

 

Tillägg till utlysning med diarienummer 2015/00071 med beslutsdatum 2015-03-23. I utlysning med diarienummer 2015/00071 har det inte funnits någon beslutad enhetskostnad för etableringsersättning som Offentligt finansierad ersättning till deltagare. Den möjligheten har nu tillkommit.

 

Tillägg till utlysning med diarienummer 2015/00071 med beslutsdatum 2015-03-27. Ansökningstiden för utlysningen förlängs tom 2015-04-01 kl 16.00