Logotyp på utskrifter

Programområde 3, Sysselsättningsinitiativet för unga i region Mellersta Norrland

Utlysning
2015/00395
Programområde
3.1 Sysselsättningsinitiativet för unga
Region
Mellersta Norrland
Startdatum
2015-05-25
Slutdatum
2015-09-10
Utlyst belopp
29 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser 29 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Mellersta Norrland och företrädesvis i Västernorrlands län. Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.

 

Utlysningen är öppen för projekt inriktade på Programområde 3, Sysselsättningsinitiativet för unga.

 

Utlysningen pågår 2015-05-25 – 2015-09-10. Projekten kan starta tidigast den 11 januari 2016 och senast den 1 mars 2016. Projekten ska avslutas senast 2017-12-31.

Beviljade projekt i den här utlysningen