Logotyp på utskrifter

Praktiksamordning i Östra Mellansverige

Utlysning
2016/00315
Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2016-05-23
Slutdatum
2016-09-07
Utlyst belopp
25 000 000 kr

Sammanfattning

 

Nu kan ni söka stöd inom programområde 1, Kompetensförsörjning.

 

Mål 1.2. Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 25 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro-, och/eller Östergötlands län). Inga krav på medfinansiering i denna utlysning.

 

Förväntat resultat av projekten i denna utlysning är:

- En kartläggning över vilka behov och förutsättningar som finns för att skapa framtida hållbara modeller gällande praktiksamordning avseende socialfondens målgrupper inom Programområde 2.

 

De projekt som beviljas ska bedrivas i bred samverkan.

 

Maximal projektlängd i utlysningen är 18 månader. Projekten kan starta tidigast den

 

1 januari 2017 och senast den 1 april 2017. Projekten ska avslutas senast den 30 september 2018.

 

Utlysningen pågår mellan den 23 maj 2016 och kl 16.00 den 7 september 2016.

 

OBS! Innan ni börjar skriva er ansökan, kontakta samordnare på ESF-rådet i Östra Mellansverige och presentera projektidén för att stämma av att er projektidé är i linje med utlysningen.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen