Logotyp på utskrifter

Östra Mellansverige "Motverka diskriminering" PO 1

Utlysning
2016/00052
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2016-02-01
Slutdatum
2016-03-17
Utlyst belopp
22 000 000 kr

Sammanfattning

 

Nu kan ni söka stöd inom programområde 1, Kompetensförsörjning.

 

Mål 1.1. Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även för personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 22 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro-, och/eller Östergötlands län). Medfinansieringen ska uppgå till 25 %.

 

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som ska arbeta med attitydpåverkande insatser för att motverka diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder på arbetsmarknaden.

 

Förväntad effekt av utlysningen är:

- En mindre diskriminerande arbetsmarknad utifrå ett likabehandlingsperspektiv

 

Målgrupp: Anställda kvinnor och män i offentliga organisationer, branschorganisationer, näringsliv eller ideell sektor.

 

Maximal projektlängd i utlysningen är 24 månader. Projekten kan starta tidigast den 1 augusti 2016 och senast den 1 oktober 2016. Projekten ska avslutas senast den 30 september 2018.

 

Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid, efter ansökan från projektet eller på eget initiativ.

 

Utlysningen pågår mellan den 1 februari 2016 och kl 16.00 den17 mars 2016.

 

Kontakta gärna ESF-rådet inför skrivandet av er ansökan!

 

Utlysning PO1, 1:1 - Motverka diskriminering (pdf. öppnas i nytt fönster)

Bild i högerkolumn

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen