Logotyp på utskrifter

Östra Mellansverige - Underlätta etablering på arbetsmarknaden för nyanlända kvinnor och män inom etableringsuppdraget

Utlysning
2015/00510
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2015-08-03
Slutdatum
2015-09-21
Utlyst belopp
62 000 000 kr

Sammanfattning

Mål 2.3. Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.Svenska ESF-rådet avsätter 62 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro-, och/eller Östergötlands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 %.

 

Specifikt mål för utlysningen är att underlätta etablering på arbetsmarknaden för kvinnor och män inom etableringsuppdraget. Insatserna riktas till nyanlända kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden som följd av att de har en sammansatt problematik. Samverkan med Arbetsförmedlingen är obligatorisk och förankringen ska beskrivas i projektansökan.

 

Maximal projektlängd i utlysningen är 36 månader. Projekten kan starta tidigast den 1 januari 2016 och senast den 1 mars 2016. Projekten ska avslutas senast den 28 februari 2019 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjlighet till förlängning av projekt.

 

Utlysningen pågår mellan den 3 augusti 2015 och den 21 september kl. 16.00 2015.