Logotyp på utskrifter

Östra Mellansverige - Kompetensutveckling inom affärsutveckling för Solo- och mikroföretag

Utlysning
2015/00511
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2015-08-03
Slutdatum
2015-09-21
Utlyst belopp
64 000 000 kr

Sammanfattning

Mål 1.1. Stärka ställningen på arbetsmarknaden för i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även för personer som står långt från arbetsmarknaden, och tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens genom kompetensutveckling som utgår från verksamhetens krav och arbetsmarknadens behov.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 64 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro-, och/eller Östergötlands län). Medfinansieringen ska uppgå till 25 %.

 

Satsningar inom denna utlysning ska dels bidra till att stärka deltagande individers ställning på arbetsmarknaden samt tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens.

 

Insatserna i beviljade projekt ska sättas i en större kontext för ökad måluppfyllelse, strukturell påverkan samt förbättra förutsättningarna för att nå mer bestående effekter.

 

Målgruppen i projekten ska i huvudsak bestå av solo- och mikroföretag med upp till nio anställda. Möjlighet finns att ha med företag med upp till 20 anställda.

 

Maximal projektlängd i utlysningen är 36 månader. Projekten kan starta tidigast den 1 januari 2016 och senast den 1 mars 2016. Projekten ska avslutas senast den 28 februari 2019.

 

Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid, efter ansökan från projektet eller på eget initiativ.

 

Utlysningen pågår mellan den 3 augusti 2015 och den 21 september kl. 16.00 2015.