Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ökade övergångar till arbete och studier för unga

Utlysning
2017/00543
Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Startdatum
2017-11-13
Slutdatum
2018-01-08
Utlyst belopp
30 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, Ökade övergångar till arbete och studier, mål 2.2, Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga kvinnor och män (15-24 år).

 

Svenska ESF-rådet utlyser 30 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.

 

Målgrupp: Unga kvinnor och män mellan 15-24 år som är arbetslösa eller befinner sig i gråzonen mellan studier och arbete.

 

Förväntade effekter av projekten är att unga kvinnor och män (15-24 år) som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete eller utbildning och att projekten ska ha bidragit till minskade skolavhopp.

 

Utlysningen vänder sig till offentlig sektor, ideella sektorn, bransch- och medlemsorganisationer som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

 

I utlysningen ska förenklade kostnadsalternativ användas. Det innebär att enhetskostnader för personalkostnader ska användas för att budgetera personal i projektet medan en schablon på 40 % används för att täcka alla andra kostnader i insatsen med undantag av deltagarersättning och lönekostnader under Bidrag i annat än pengar samt eventuella kostnader av regionalfondskaraktär.

 

Schablonen kan användas under förutsättning att Sveriges ansökan om delegerad akt i enlighet med (EU) 1304/2013 artikel 14.1, diarienummer 2017/00010-1, fastställs av EU-kommissionen.

 

Utlysningen pågår mellan 13 november 2017 och 8 januari 2018. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 maj 2018 och senast 1 augusti 2018. Maximal projekttid är tre år.

Utlysningen

Ökade övergångar till arbete och studier för unga. Pdf öppnas i nytt fönster.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Ansök om stöd direkt i internettjänsten Projektrummet. Att ansöka om stöd.

 

Att arbeta resultatbaserat

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Att arbeta resultatbaserat Mall för förändringsteori

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard. Standard för jämställdhetsintegrering

 

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt. Handledning i projektekonomi 

ESF-support

ESF-support är en samlingsplats för våra externa stöd. De kan ge stöd i samband med ansökan. Till ESF-support

 

Beviljade projekt i den här utlysningen