Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ökade övergångar till arbete för utrikesfödda – fokus på kvinnor

Utlysning
2017/00325
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Startdatum
2017-06-01
Slutdatum
2017-09-11
Utlyst belopp
30 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, Öka övergångarna till arbete, mål 2.3, Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. 
 
Svenska ESF-rådet utlyser 30 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.
 
I utlysningen ges möjlighet för projekt att arbeta med att öka övergångarna till arbete och studier för kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. Särskilt fokus kommer att läggas på insatser som stärker nyanlända kvinnor och långtidsarbetslösa utrikesfödda kvinnor som står utanför arbetsmarknaden. Aktuell utlysning vänder sig till aktörer inom den privata, offentliga och/eller ideella sektorn, vilka i sina respektive verksamheter kan bidra till att målgruppen kan komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. 
 
Utlysningen pågår mellan 1 juni 2017 och 11 september 2017. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 februari 2018 och senast 1 april 2018. Maximal projekttid är tre år. 
 
I utlysningen ska förenklade kostnadsalternativ användas. Det innebär att enhetskostnader för personalkostnader ska användas för att budgetera personal i projektet medan en schablon på 40 % används för att täcka alla andra kostnader i insatsen med undantag av deltagarersättning och deltagares lönekostnader.

Utlysningen

Ökade övergångar till arbete för utrikesfödda – fokus på kvinnor (Pdf öppnas i nytt fönster.)

 

Här kan du ta del av dokumentation från strukturfondspartnerskapet Västsveriges andra uppföljningsmöte som hölls den 9 maj inför pågående utlysning.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Ansök om stöd direkt i internettjänsten Projektrummet. Att ansöka om stöd.

 

Att arbeta resultatbaserat

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Att arbeta resultatbaserat Mall för förändringsteori

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard. Standard för jämställdhetsintegrering

 

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt. Handledning i projektekonomi 

ESF-support

ESF-support är en samlingsplats för våra externa stöd. De kan ge stöd i samband med ansökan. Till ESF-support

Beviljade projekt i den här utlysningen