Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ökade övergångar till arbete för nyanlända invandrare och utrikes födda i region Övre Norrland programområde 2, specifikt mål 2:3

Utlysning
2015/00473
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Startdatum
2015-06-11
Slutdatum
2015-08-31
Utlyst belopp
20 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet avsätter ca 20 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Övre Norrland. Medfinansieringen ska uppgå till minst 33 procent.

 

Utlysningen pågår 2015-06-11 – 2015-08-31.

 

Projekten kan starta tidigast 4 januari och senast 4 mars 2016. Projekten ska avslutas senast 31 december 2018 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjligheter för förlängning av projekt.

 

Utlysningen omfattar region Övre Norrland och är öppen för projekt inom Programområde 2 och Mål 2.3: Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Stödsökande projektägare: företag och organisationer inom näringsliv, offentlig och civil sektor.

 

Målgrupp: Nyanlända invandrare eller utrikesfödda arbetslösa.